Error
  • Error loading feed data

Mistä luottamus syntyy?

Edellisestä luottamus-postauksesta syntyi hyvää keskustelua ja sen pohjalta tehdäänpäs pienimuotoinen tutkimus:

Mikä on mielestäsi tärkein tekijä työyhteisön luottamuksen syntymisessä? Vastaa kyselyyn!

 

Minne luottamus katoaa?

Monessa kirjoituksessani olen tullut lopputulemaan, että tärkein asia on luottamus. Kun luottamusta alkaa pohtia, niin se on hyvin monimutkainen ilmiö – mistä se tulee, minne se katoaa ja miksi sitä on tai on olematta?

Register to read more...

Luottamusta Microsoftilla

Pääsin viime viikolla tutustumaan Microsoftin uudehkoihin toimitiloihin Keilaniemeen ja kokemukseni oli varsin positiivinen. Ulkoisesti suurin poikkeavuus normaalista konttorista on, ettei yli 300 hengen konttorissa ole yhtään työpistettä, vaan jokainen valitsee sellaisen työtilan, joka juuri siihen hetkeen on soveltuvin. Tärkeämpi poikkeavuus mielestäni oli kuitenkin se, mitä havaitsin johtamisessa ja työn tekemisen kulttuurissa – vastaavia käytäntöjä on tullut vastaan Suomessa vain muutaman hengen yrityksissä.

Register to read more...

Mihin sinun ja ryhmäsi aika kuluu?

Kumman tavoitteen toteuttamiseen aika kuluu?Perustehtävään olen viitannut monessakin kirjoituksessani aiemmin. Perustehtävä tai tarkemmin ryhmän kaksoistavoite, johon perustehtävä kuuluu, on yksi minulle merkittävimmistä oivalluksista viimeisimpien vuosien aikana. Tätäkin asiaa voidaan lähestyä joko itsensäjohtamisen, parisuhteen, lasten kasvatuksen, koiran koulutuksen, ryhmänjohtamisen tai organisaatioiden johtamisen näkökulmasta – periaatteet ovat ihan samanlaisia ja yhtä tärkeitä.  Sekoittelenpa tällä kertaa näitä näkökulmia pitkin tarinaa.

Register to read more...

Johdatko pelolla, tunteella vai asioilla?

Lähtökohta onnistuneelle johtamiselle on organisaation olemassaolon oikeutuksen ymmärtäminen. Jokaisen organisaation jäsenen tulee kokea kaikissa tehtävissään työnsä olevan yhteydessä organisaation perustehtävään. Mikä on organisaatiosi perustehtävä? Tiedätkö sen itse ja onko muilla organisaation jäsenilläsi sama käsitys perustehtävästä.

Kuka täällä johtaa?

Tärkeintä johtamisessa on sen kokonaisvaikutus organisaatiolle. Yhdessä asiassa voi onnistua ja toisessa epäonnistua, mutta tärkeintä on kokonaisuuden lopputulos -siirtyykö organisaatio haluttuun suuntaan ja tapahtuuko toivottu muutos? Johtajan perustaitoihin kuuluvat kyky ymmärtää ihmistä ja ihmisten käyttäytymistä, ammatillinen osaaminen sekä asioiden ja tarpeiden yhdistäminen provosoimatta sekä provosoitumatta. Onnistunut johtaminen muodostuu tasapainoisesta kokonaisuudesta ihmisten johtamisessa, asioiden johtamisessa sekä päivittäisten arkitoimintojen hoitamisessa.  Johtamisen on oltava myös uskottavaa. Sen tulisi olla johtajalle ominaista ja aitoa henkilökohtaisen vastuun kantamista – on oltava itsensä näköinen johtaja.

Register to read more...