Error
  • Error loading feed data

Johdatko pelolla, tunteella vai asioilla?

User Rating:  / 0

Lähtökohta onnistuneelle johtamiselle on organisaation olemassaolon oikeutuksen ymmärtäminen. Jokaisen organisaation jäsenen tulee kokea kaikissa tehtävissään työnsä olevan yhteydessä organisaation perustehtävään. Mikä on organisaatiosi perustehtävä? Tiedätkö sen itse ja onko muilla organisaation jäsenilläsi sama käsitys perustehtävästä.

Kuka täällä johtaa?

Tärkeintä johtamisessa on sen kokonaisvaikutus organisaatiolle. Yhdessä asiassa voi onnistua ja toisessa epäonnistua, mutta tärkeintä on kokonaisuuden lopputulos -siirtyykö organisaatio haluttuun suuntaan ja tapahtuuko toivottu muutos? Johtajan perustaitoihin kuuluvat kyky ymmärtää ihmistä ja ihmisten käyttäytymistä, ammatillinen osaaminen sekä asioiden ja tarpeiden yhdistäminen provosoimatta sekä provosoitumatta. Onnistunut johtaminen muodostuu tasapainoisesta kokonaisuudesta ihmisten johtamisessa, asioiden johtamisessa sekä päivittäisten arkitoimintojen hoitamisessa.  Johtamisen on oltava myös uskottavaa. Sen tulisi olla johtajalle ominaista ja aitoa henkilökohtaisen vastuun kantamista – on oltava itsensä näköinen johtaja.

Register to read more...

Tiesitkö, ryhmästäsi löytyy repivä kriitikko sekä jarrumies?

User Rating:  / 0

Joka päivä ja lähes joka hetki elämme ryhmässä. Toisinaan ryhmään kuuluu kaksi henkilöä, toisinaan kaksisataa henkilöä. Oletko koskaan pysähtynyt miettimään, mitä ryhmässä tapahtuu ja miksi ryhmä toimii niin kuin toimii. Ryhmänjohtajana tällainen pohdinta on ensisijaisen tärkeää, mutta myös jokaisen ryhmän jäsenen olisi hyvä ainakin tiedostaa ilmiöt ja tapahtumat, joita ryhmä aina sisältää. Kun tiedostat ilmiöt teoreettisesti, voit silloin vaikuttaa sekä ryhmän toimintaan että ennen kaikkea omaan käyttäytymiseen sekä omiin tuntemuksiisi ryhmätilanteissa.

Register to read more...